Inspired People Work - HRD IPW-English

Bewustwording
Hé, het kan anders. Wat kan ik er actief aan doen om het te verbeteren?


Bewustwording en bewustzijn zijn voor een organisatie op diverse niveau’s toepasbaar.

Op individueel niveau speelt bewustwording om helder te krijgen wat iemand wil met zijn leven én werk. Waar liggen zijn talenten, welke competenties kunnen verder ontwikkeld worden, waar komen inspiratie en motivatie vandaan?

Op team/afdelingsniveau spelen onderlinge processen, als motivatie, inzet, communicatie en teamgeest een grote rol. Bewustwording van deze processen is een eerste stap om de gezamenlijke effectiviteit te vergroten.

Op organisatie- of projectniveau is bewustwording van belang om gewoontes die beperkend zijn gaan werken op te sporen. Of om de koers waarop wordt gevaren te evalueren met het oog op de oorspronkelijke doelstelling.

Om u hierbij te ondersteunen gebruiken we onder andere:

- de Wave en de Focus competentie-ontwikkelingscans;

- Human Innovator;

- Individuele Kernkwadranten.

Door bewustwording kunnen mensen zich ook weer verbonden voelen met elkaar. Ook op het gebied van bewustwording-verbinden kunnen we u ondersteunen. De stap naar inspiratie vanuit bewustwording is vaak klein, daarom zijn veel van onze diensten in combinatie met dat thema.

Voor informatie over ons aanbod, gebruik de navigatiebalk of klik hier voor het overzicht.


Bewustwording Het zich bewust worden.


Bewustzijn
1. Vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de dingen 2. Besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen, enz. 3. Zintuiglijk besef.

van Dale

Meten is Weten

‘Nu ik dit weet kan ik me eindelijk focussen. Er valt een last van mijn schouders’.