Inspired People Work - HRD IPW-English

Consultancy & Evaluaties

Soms is een blik van een onafhankelijke derde nodig om inzicht te krijgen waar u nu staat met uw organisatie of project.

Eén van de activiteiten die we veelvuldig hebben uitgevoerd zijn de SWOT-analyses vaak in combinatie met individuele gesprekken. Hierbij komen de punten die goed zijn én de ideeën voor verbeteringen boven water. Onze benadering is dat we een positieve insteek nemen, met focus op wat goed is. De opdrachtgever krijgt een rapport met bevindingen.

Een andere mogelijkheid is ons inzetten als ‘Mysterie Shopper’. We komen als klant bij uw organisatie en brengen verslag uit van onze ervaringen.  

Ten slotte, het evalueren van projecten of projectvoorstellen is een andere kernkwaliteit. Voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking hoort deelname in een consortium voor acquisitie bij de EU in Brussel er natuurlijk bij, voor onze eigen activiteiten op dat vakgebied verwijzen we graag naar ons andere bedrijf Trimpact: www.trimpact.nl.