Inspired People Work - HRD IPW-English

Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid beschrijft hoe Inspired People Work (IPW) met uw privacy en persoonlijke gegevens omgaat. Het voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit Privacy Beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wanneer u deze website bezoekt verzamelen we zowel direct als indirect persoonsgegevens. IPW gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de in dit beleid omschreven doeleinden, verstuurd ze niet door naar derden en stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een activiteit dan hebben wij uw gegevens om uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Deze naam- en adresgegevens worden vervolgens opgenomen in ons klantenbestand en worden gebruikt om u van onze activiteiten op de hoogte te houden.

Om onze website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag IPW informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies (herkent computers, geen personen; bevat dus geen persoonlijke gegevens). Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.  

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, stuurt u dan een e-mail met daarin uw verzoek naar ons.  

IPW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Check daarom regelmatig dit beleid zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.