Inspired People Work - HRD IPW-English

Verbinden
Ik kan succes niet alleen bereiken, hoe en met wie kan ik samenwerken?


Verbinden is belangrijk voor organisaties zodat zowel medewerkers, klanten als leveranciers zich betrokken voelen. Verbinden vraagt om eerlijkheid, transparantie en authenticiteit. Helder communiceren zonder omwegen en als het niet duidelijk is, vragen naar wat dan wel bedoeld wordt. In de verbinding ervaren mensen of het contact echt en oprecht is. Ze willen voelen dat ze serieus genomen worden. Er wordt zo een ervaring gecreëerd waarbij de verleende service meetelt in de positieve beleving ervan.  

Verbinden is ook belangrijk om de talenten en competenties die wij niet of te weinig hebben, te zoeken bij anderen. Door de verbinding ontstaat er een gezamenlijke kracht die groter is dan de som van elk afzonderlijk. Dit verklaart ook waarom een team beter of slechter presteert dan een ander team.

Vandaar dat wij individuele medewerkers en teams begeleiden om vanuit de inspiratie de verbinding aan te gaan; met elkaar en met klanten en leveranciers.

Voor meer informatie over ons aanbod, gebruik de navigatiebalk of klik op overzicht.


Verbinden
1 Verenigen door middel van enig voorwerp dat aan beide of al de zaken in kwestie vast-gemaakt wordt;
2 door een figuurlijke bank koppelen aan; 3 in de geest, de gedachte doen samengaan;
4 (w.g.) nog eens, beter binden.

van Dale