The vision of Shifting Energy BV is that energy is the driving force behind all activities that we, as humans, carry out based on intention. By setting energy in motion, we facilitate change to pursue sometimes wholly different outcomes.

The mission is to 'do our bit' to contribute to the necessary change in being, thinking, working (together) and doing. We choose as the logo of the holding company a stone in the river through which the course changes, implying from moving with the masses to choosing our autonomous course.

We do this in the Netherlands through the first three companies mentioned below, and in African countries through the fourth.

Click on the logo to read on the respective website (note: InspiratieFilms is only in Dutch).

Inspired People Work - HRD

De visie van Shifting Energy BV is dat energie de stuwende motor is achter alle activiteiten die we als mens uitvoeren op basis van intentie. Door energie in beweging te brengen wordt verandering gefaciliteerd en kunnen er hele andere uitkomsten bereikt worden.

De missie is dan ook om ‘ons steentje’ bij te dragen aan de benodigde verandering in zijn, denken, (samen)werken en doen. Vandaar het symbool in het logo van de holding: een steen in de rivier waardoor de loop verandert, wat betekent van het meegaan met de massa veranderen in het kiezen van een autonome eigen koers.

Dit doen we in Nederland middels de eerste drie bedrijven en in Afrikaanse landen middels de vierde.

Klik op de logo’s en lees verder op de betreffende website.


Inspired People Work - HRD IPW-English