Shifting Energy - Inspired People Work

Ga naar de inhoud
band Shifting Energy
Shifting Energy
Shifting Energy B.V. is the holding company of four small companies, each in its own way and combined, contributing to change to create a better world.

Vision
The vision of Shifting Energy B.V. is that life force energy is the driving force behind all activities that we, as humans, carry out based on intention to restore and maintain planet Earth in all its aspects. By inspiring people and setting energy in motion, we facilitate change to pursue sometimes wholly different outcomes than the brain could have thought.


Mission
The mission is to 'do our bit' to contribute to the necessary change in being, thinking, working (together) and doing. We choose as the logo of the holding company a stone in the river through which the course changes, implying from moving with the masses to choosing our autonomous course.


Strategy
We are inspirators and process facilitators for change, doing it differently and innovation. We do this in the Netherlands through three brands (Inspired People Work, InspiratieFilms and Human Innovator) because they each serve a niche market in their own right. Trimpact, a social enterprise, focuses mainly on African countries. We carry out large assignments in cooperation with other like-minded organisations.


Click on the logo below to read on the respective website (note: InspiratieFilms is only in Dutch).
Shifting Energy B.V. is de holding van vier kleine bedrijven die ieder op zich en in combinatie bijdragen aan veranderingen om een betere wereld te realiseren.

Visie
De visie van Shifting Energy B.V. is dat levensenergie de stuwende kracht is achter alle activiteiten die we als mens uitvoeren op basis van intentie'om de planeet Aarde in al haar aspecten te herstellen en in stand te houden. Door mensen te inspireren en energie in beweging te brengen wordt verandering gefaciliteerd en kunnen er hele andere uitkomsten bereikt worden dan het brein ooit zou hebben kunnen bedenken.

Missie
De missie is dan ook om ‘ons steentje’ bij te dragen aan de benodigde verandering in zijn, denken, (samen)werken en doen. Vandaar het symbool in het logo van de holding: een steen in de rivier waardoor de loop verandert, wat betekent van het meegaan met de massa veranderen in het kiezen van een autonome eigen koers.

Strategie
Wij inspireren en zijn proces facilitators voor verandering, het op een andere manier doen en innoveren. Dit doen we in Nederland middels drie handelsnamen (Inspired People Work, InspiratieFilms en Human Innovator) omdat ze ieder op zich een nichemarkt bedienen. Trimpact, een social enterpise, richt zich met name op Afrikaanse landen. Grote opdrachten voeren we uit in samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties.


Klik op de logo’s en lees verder op de betreffende website.

Inspired People Work B.V.
Human Innovator
InspiratieFilms
Trimpact B.V.
Terug naar de inhoud