Afgestemd samenwerken - Inspired People Work

IPW Logo
Text IPW logo
IPW logo
IPW
Ga naar de inhoud
Workshop
Afgestemd Samenwerken
Verhogen van Afstemming & Synergie

Samenwerken 3.0

Echt samenwerken ten behoeve van een gemeenschappelijk doel blijkt in de praktijk door verschillende oorzaken nogal eens te mislukken. Eén van de oorzaken is het gebrek aan Afstemming & Synergie. Afstemming & Synergie zien wij als het essentiële principe om efficiënt een plan te implementeren en daardoor succes en impact te verkrijgen (zie ook ons boek hierover). Dit principe wordt praktisch gemaakt in Afgestemd Samenwerken dat kan plaatsvinden tussen twee personen, teams (project, afdeling), organisaties en landen.
Afgestemd samenwerken workshop
Voor een organisatie zal Afgestemd Samenwerken in eerste instantie plaats vinden tussen de verschillende afdelingen en vervolgens met klanten en toeleveranciers. Wanneer afdelingen zien dat anderen net zo hard werken als zij doen en dat zij hetzelfde doel nastreven, zal ook de intrinsieke motivatie om elkaar te ondersteunen en ideeën uit te wisselen om de samenwerking te verbeteren toenemen.
Deze verandering in houding biedt de mogelijkheid om huidige samenwerking on de loep te nemen, opties voor Afgestemd Samenwerken te ont-dekken en de sterke punten van alle betrokkenen te optimaliseren. Dit helpt mensen om zich met passie en plezier te richten op hogere afdelings- en organisatieprestaties en het creëren van impact.
In de praktijk bestaan er echter wel enkele uitdagingen om dit proces te verwezenlijken. De eerste uitdaging is om de angst te overwinnen dat een ander wegloopt met uw idee, uw potentiële baan, uw nieuwe (....), enz. Een andere kwestie is de competitie onderling welke vroeger vaak aangewakkerd werd om betere prestaties te generen. Dit heeft geleid tot een werkhouding waarin bijvoorbeeld managers een overwinning willen claimen dat hun project het beste, het snelste, enz. was. Deze soms vast gesleten manier van denken betekent dat het transformatieproces enige tijd kan duren voordat men tastbare resultaten ziet. Maar het zaadje is geplant.
Wij hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat samenwerking de sleutel is tot verdere ont-wikkeling. Natuurlijk is er moed voor nodig om het zwakke deel van uzelf, project of afdeling te laten zien, maar teamleden kunnen elkaar ondersteunen om dat te overwinnen. Zo ontstaat een winnend team dat een bedrijf en een impact creëert dat meer is dan één persoon of afdeling alleen kan doen.

Doel

Het hoofddoel van deze workshop is dat deelnemers hun intrinsieke motivatie voor Afgestemd Samenwerken verhogen waardoor ze zichzelf en hun samenwerken met anderen kunnen verbeteren. Praktisch houdt dit in dat de deelnemers:
  • Inzichten krijgen over het belang van Afstemming & Synergie;
  • Handvatten krijgen om intrinsieke motivatie voor Afgestemd Samenwerken te verhogen;
  • De huidige knelpunten in Afgestemd Samenwerken benoemen en daarna een actieplan opstellen om dit op te lossen op de korte termijn.
IPW-Kernkwadranten workshop

Voor wie?

De workshop is bestemd voor het managementteam en medewerkers van verschillende afdelingen die benieuwd zijn naar mogelijkheden om beter te kunnen samenwerken.

Wat u kunt verwachten

In de ochtend wordt de basis gelegd voor Afgestemd Samenwerken. Wat betekent Synergie en Afstemming voor uw organisatie? Na de lunch gaan we nader in op de interacties met andere groepen en in kleine groepen worden kernelementen voor Afgestemd Samenwerken benoemd en een actieplan voor de organisatie gemaakt.

Praktisch

Deze workshop duurt 2 dagdelen plus twee keer een terugkom-dagdeel en wordt gegeven op een nader af te spreken locatie buiten uw organisatie. Het aantal deelnemers is minimaal 3 en maximaal 10 om zo de benodigde persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Informatie en offerte

Deze workshop kan ook gecombineerd worden met de workshop Servicegericht Communiceren en/of Kernkwaliteiten Inzetten om zo anders werken te implementeren binnen de organisatie. Na de workshop kan Afgestemd Samenwerken ook verder uitgediept worden en gebruikt worden in een individuele coaching traject.
Wilt u meer informatie, samen een trainingsplan opstellen afgestemd op de behoefte van uw organisatie en een vrijblijvende offerte ontvangen, bel dan s.v.p. met Niek van Duivenbooden via Nul-Zes-113-Acht-1061 of stuur een bericht per email.
Terug naar de inhoud