Servicegericht Communiceren - Inspired People Work

IPW Logo
Text IPW logo
IPW logo
IPW
Ga naar de inhoud
Workshop
Servicegerichte Communicatie
Impact vergroten door uw manier van communiceren

Spreken is zilver, zwijgen is goud

Dit oudhollands gezegde geeft meteen het belang aan van de kunst van communiceren te beheersen om een positief effect te sorteren. Communicatie blijft één van de belangrijkste processen in de wereld dat heel eenvoudig lijkt maar waarbij er toch zoveel mis kan gaan. Zo kunnen zender en ontvanger een boodschap geheel verschillend opvatten. Niet alleen wàt gezegd wordt, maar ook de manier waarop en de intentie spelen een belangrijke rol in het overbrengen van de boodschap. Door onduidelijke communicatie ontstaan er te vaak misverstanden en ontstaat er verlies van geld, passie en plezier in (samen)werken.
Servicegericht communiceren is het visitekaartje van een bedrijf en zien wij dan ook als een pijler voor organisatieontwikkeling en samenwerken. Het gaat een stap verder dan enkel klantgerichtheid: o.a. bereikbaar en efficiënt zijn en een goede responssnelheid hebben. Servicegerichte communicatie raakt de persoon waarmee u communiceert, bijvoorbeeld maakt u hem of haar blij omdat u die persoon echt verder helpt. Die interne en externe klant voelt zich hierdoor serieus genomen en verbonden met u waardoor ook vertrouwen kan ontstaan.
Met deze workshop krijgen deelnemers inzichten in het communiceren en leert men vaardigheden om patronen te doorbreken en de benodigde accenten te leggen in de communicatie waardoor deze servicegericht wordt.  

Doel

Het hoofddoel van deze workshop is dat deelnemers Servicegericht kunnen communiceren. Praktisch houdt dit in dat de deelnemers:
  • Inzichten krijgen over het belang van de vorm van communicatie (wanneer, middel, toon, met wie, etc.);
  • Bewust worden van huidige patronen in eigen communicatie en inzichten krijgen om dit indien nodig te doorbreken;
  • Knelpunten in Servicegericht Communiceren benoemen en daarna een actieplan opstellen om dit op te lossen op de korte termijn.
Workshop Servicegerichte Communicatie
Workshop Servicegerichte Communicatie

Voor wie?

De workshop is bestemd voor personen, bij voorkeur van verschillende teams, die merken dat hun huidige communicatie niet dhet beoogde resultaaten behaalt en zelf hierin willen veranderen.

Wat u kunt verwachten

In de ochtend wordt de basis gelegd om Servicegericht te kunnen communiceren. Na de lunch gaan we nader in op de communicatie met anderen en kleine groepen formuleren delen van een actieplan op om Servicegericht Communiceren in de organisatie te implementeren.

Praktisch

Deze workshop duurt 2 dagdelen plus twee keer een terugkomdagdeel en wordt gegeven op een nader af te spreken locatie buiten uw organisatie. Het aantal deelnemers is minimaal 3 en maximaal 10 om zo de benodigde persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Informatie en offerte

Deze workshop kan ook gecombineerd worden met de workshop Kernkwaliteiten inzetten en/of Afgestemd Samenwerken om zo anders werken te implementeren binnen de organisatie.
Wilt u meer informatie, samen een trainingsplan opstellen afgestemd op de behoefte van uw organisatie en een vrijblijvende offerte ontvangen, bel dan s.v.p. met Niek van Duivenbooden via Nul-Zes-113-Acht-1061 of stuur een bericht per email.
Terug naar de inhoud