Kernkwaliteiten Inzetten - Inspired People Work

IPW Logo
Text IPW logo
IPW logo
IPW
Ga naar de inhoud
Workshop
Kernkwaliteiten inzetten
De wezenlijke kwaliteiten in jezelf
en in anderen ont-dekken en beter gebruiken

Empower u zelf om de verandering mogelijk te maken

Mensen zijn de spil en kracht van een organisatie. Ze zijn dan ook goud waard als hun talenten daadwerkelijk benut kunnen worden. Om te kunnen werken met passie en plezier is het inzetten van hun wezenlijke kernkwaliteiten onontbeerlijk. Met name de kwaliteiten, die hen zo uniek maken, zou iedereen dagelijks moeten gebruiken om de omslag te maken naar werken vanuit het hart, met passie en plezier dat zich vertaalt in gedragen gedelegeerde verantwoordelijkheden, betere prestaties en een verbeterde organisatiecultuur.
U kunt kernkwaliteiten niet alleen ontdekken bij u zelf, maar ook bij een team en de organisatie als geheel. Het bewust worden van deze talenten en kernkwaliteiten gekoppeld aan het uitvoeren van een intrinsieke missie is dan ook een belangrijke start van de weg naar succes.
IPW-Kernkwadranten workshop
IPW-Kernkwadranten workshop
Kernkwaliteiten laten zich benoemen door het herkennen van eigen valkuilen van een gedrag, de bijbehorende uitdagingen en allergieën (1e figuur links). Daarnaast kunnen ook de reacties op het gedrag van anderen gebruikt worden, met name als u allergisch reageert op iemand (2e figuur). De samenhang tussen de kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie is het zogenaamde Kernkwadrant.
In deze workshop gaat u aan de slag met verschillende toepassingen van het Kernkwadrant.

Doel

Het hoofddoel van deze workshop is dat deelnemers een effectief gereedschap hebben waarmee ze zichzelf en hun samenwerken met anderen kunnen veranderen. Praktisch houdt dit in dat de deelnemers:
  • Inzichten krijgen over het belang van hun individuele Kernkwaliteiten en bijbehorende kernkwadrant op hun functioneren;
  • Handvatten krijgen om Kernkwaliteiten en bijbehorende kernkwadrant in kaart te brengen en dit kunnen toe passen op situaties die ze willen veranderen;
  • Bewust worden van huidige patronen in eigen functioneren en de samenwerking met anderen en inzichten krijgen om dit indien nodig te doorbreken;
  • Leren aandacht te verleggen naar Kernkwaliteiten en (nieuwe) uitdagingen waardoor het zien van (nieuwe) mogelijkheden weer wordt hersteld.

Voor wie?

De workshop is bestemd voor personen die benieuwd zijn naar hun Kernkwaliteiten om ze te kunnen inzetten om makkelijker met bepaalde situaties te kunnen omgaan, de interacties met klanten of teamgenoten willen onderzoeken of beter willen samenwerken.

Wat u kunt verwachten

In de ochtend wordt de basis gelegd om individueel eigen kernkwadranten te ont-dekken. Na de lunch gaan we nader in op de interacties met anderen en in kleine groepen worden kernkwadranten van teams en de organisatie gemaakt.
Voor de interactie met anderen wordt het dubbelkwadrant gebruikt om antwoorden te vinden op vragen als: ‘Waarom kan ik met die zo goed samenwerken?’, ‘Waarom erger ik me aan die en die zo erg?’ of ‘Waarom klikt het niet met die persoon?’

Praktisch

Deze workshop duurt 2 dagdelen plus 1 terugkomdagdeel en wordt gegeven op een nader af te spreken locatie buiten uw organisatie. Het aantal deelnemers is minimaal 3 en maximaal 10 om zo de benodigde persoonlijke aandacht te kunnen geven in het ont-dekken van de kernkwadranten.

Informatie en offerte

Deze workshop kan ook gecombineerd worden met de workshop Servicegericht Communiceren en/of Afgestemd Samenwerken om zo anders werken te implementeren binnen de organisatie. Na de workshop kunnen de Kernkwadranten ook verder uitgediept worden en gebruikt worden in een individuele coaching traject.
IPW-KK-gecertificeerd
Wilt u meer informatie, samen een trainingsplan opstellen afgestemd op de behoefte van uw organisatie en een vrijblijvende offerte ontvangen, bel dan s.v.p. met Niek van Duivenbooden via Nul-Zes-113-Acht-1061 of stuur een bericht per email.
Terug naar de inhoud